bootstrap responsive templates

RTK inženjering d.o.o.

..za geodetske usluge!

POINT CLOUD

Oblak točaka (eng. point cloud) generira se iz niza fotografija dobivenih bespilotnom letjelicom ili laserskim skenerom i predstavlja skup točaka u 3D prostoru. Uz tri koordinate (X, Y i h) svaka točka može sadržavati i informacije o intenzitetu i RGB podatak čime je definirana boja pa uz mjerljiv dobivamo i fotorealističan 3D objekt.

GEODETSKI ELABORAT

Geodetskim elaboratom provodimo promjene u evidencijama katastra i zemljišne knjige. Elaborati se mogu izrađivati u različite svrhe; Upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu, spajanja ili cijepanja katastarskih čestica, ispravak i evidentiranje katastarskih međa, usklađivanje podataka u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi te u druge svrhe.   

3D MODEL ZGRADA I TERENA

Na temelju preciznih mjerenja kombinacijom tahimetrijskih i fotogrametrijskih geodetskih metoda izrađujemo 3D modele za potrebe vizualizacije ili prilagođene za daljnju CAD obradu. 

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Tvrtka je opremljena sofisticiranom geodetskom opremom te je u mogućnosti izvršiti precizna geodetska mjerenja za potrebe iskolčenja, praćenja i kontrole građevinskih radova te praćenja pomaka i deformacija objekata u fazi eksploatacije. Također nudimo izračune kubature zemljanih masa prilikom iskopa ili nasipanih materijala.

dipl. ing. geod.

Lovro Gradišer

Ovlašteni inženjer geodezije

mag. ing. geod. et geoinf.

Danijel Vinko

Kontaktirajte nas 

+385 98 872 369

info@rtk-inzenjering.hr

+385 98 943 8483

Ivana Mažuranića 2/1, 40 000 Čakovec

Radno vrijeme:
Pon - Pet    08:00 - 16:00

© Copyright 2021 RTK inženjering d.o.o.  - All Rights Reserved